رفرکتومتر رب

رفرکتومتر عسل

رفرکتومتر شوری
رفرکتومتر شیر

رفرکتومتر 0 تا 32

رفرکتومتر 0 تا 60

رفرکتومتر 0 تا 90

رفرکتومتر 58 تا 92

رفرکتومتر رب

رفرکتومتر رب

بریکس متر یا رفرکتومترefractometerدستگاهی است برای کاربردهای در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی – جهت تعیین نوع ماده وغلظت وبریکس می‌باشد،

رفرکتومتر برای اندازه گیری ضریب شکست نور و نیز پارامتر بریکس را برای محلول دارا می باشد . بیشترین استفاده از رفرکتومتر یا بریکس متر در کاخانه های رب سازی - آبمیوه - قند - نبات - ادازه گیری شوری آب- عسل و ....

انواع رفرکتومتر:

1 - رفرکتومتر چشمی ( پرتابل )
2- رفرکتومتر رومیزی
3 - رفرکتومتر دیجیتال

رنج اندازه گیری رفرکتومتر :
رنج اندازه گیری رفرکتومتر :
رفرکتومتر رنج 0 -32
رفرکتومتر رنج 0 -45
رفرکتومتر رنج 0 -60
رفرکتومتر رنج 52 -90
رفرکتومتر رنج 58 -92
رفرکتومتر رنج 0 -10 شوری

رفرکتومتر رب

رفرکتومتر رب

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]