شرکت زیست پردیس دانش تامین کننده انواع رفرکتومتر چشمی ، رفرکتومتر رومیزی ، رفرکتومتر دیجیتال ، میکروسکوپ ، پلاریمتر از کمپانی های :

Nikon

Kruss

Kern

Atago

Texim

Yaxun

Euromex

Boeco

[OPTIKA

رفرکتومتر چشمی

رفرکتومتر AB یا رومیزی

رفرکتومتر دیجیتال

رفرکتومتر خطی

رفرکتومتر 0-32

رفرکتومتر 0-50

رفرکتومتر 58-92 عسل یا نبات

رفرکتومتر 0-90

رفرکتومتر 0-80

رفرتومتر شوری

رفرکتومتر آب باتری

رفرکتومتر رومیزی

Previous
Next

Atago

Kern

Kruss

Texim

Boeco

Yaxun

Euromex

Nikon

ذرزه بین پایه دار

لنز میکروسکوپ

رفرکتومتر چیست :

رفرکتومتر چشمی (بریکس سنج دستی ) ابزاری آنالوگ می باشد که براساس ضریب شکست مایعات مقدار بریکس را قرائت می نماید. به دلیل تغییرات بریکس با درجه حرارت در رفرکتومترها از سیستمی به عنوان جبران دمایی ATC ( automatic temperature compensation ) استفاده می شود.

Previous
Next
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]